Em llevo cada dia amb la voluntat de guanyar la partida al dogmatisme i a la neutralitat. Poso en pràctica el lliure examen com a mètode d'indagació sobre el que passa al meu voltant amb la idea d'avançar, de progressar. Sovint sé que m'equivoco. L'endemà, sempre amb son, ho intento de nou.

Fabian Mohedano

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Blogger Social Icon