top of page

Llevar-se cada dia amb la voluntat de guanyar la partida al dogmatisme i a la neutralitat. Posar en pràctica el lliure examen com a mètode d'indagació sobre el que passa al voltant amb la idea d'avançar, de progressar. Sovint amb errors. L'endemà, sempre amb son, a intentar-ho de nou.

Fabian Mohedano

bottom of page