top of page

PUBLICACIONS

En els darrers anys fruit del compromís amb la Reforma Horària les publicacions se centren en l'ús del temps i els horaris:

Els municipis. Motor de la reforma horària 

Sara Berbel, Fabian Mohedano, Xavier Peralta. Col·lecció Reforma Horària núm. 8. Barcelona: 2017
 

Inventari Reforma Horària. L'eina d'autoavaluació per a organitzacions 

Sara Berbel, Fabian Mohedano, Xavier Peralta. Col·lecció Reforma Horària núm. 7. Barcelona: 2016

Posem-nos a l'hora. 100 motius per a la Reforma Horària

Fabian Mohedano. Cossetània. Valls: 2016.

Diari de l'Iris. A 12 piulades de la Reforma Horària

Fabian Mohedano i Elisa Soro. Col·lecció Reforma Horària núm. 6. Barcelona: 2016.

Temps+Social. Organització flexible del temps a l'associacionisme i tercer sector

Fabian Mohedano, Jordi Ojeda, Xavier Peralta. Col·lecció Reforma Horària núm. 4. Barcelona: 2014.

 

Llibre blanc Barcelona, capital d'un nou estat 

Diversos autors. Ajuntament de Barcelona: 2014.

 

Joves i temps. Cap a una política utilitarista

Fabian Mohedano. Ajuntament de Barcelona. Barcelona: 2012.

 

A través de l'escoltisme treballo en diferents documents pedagògics. Més tard, les publicacions s'aproximen a les polítiques de joventut i a l'associacionisme:

 

Com dissenyar un pla de formació per a associacions i federacions de segon i tercer grau

Fabian Mohedano, Xavier Peralta. Barcelona: 2011.

 

Joves escoltes i francmaçons adults

Fabian Mohedano i Joan-Francesc Pont. Col·lecció Acàcia. Editorial El Clavell. Premià: 2007

(edició castellana en 2011).

 

Monogràfic Ciutat, educació i juventut (edició en castella, anglès i francès)

Fabian Mohedano (coord.). Associació Internacional de Ciutats Educadores. Barcelona: 2011.

 

Manual de Campanya. Orgull Laic. Eina per a la transformació de les associacions

Fabian Mohedano i Joffre Villanueva (coord.) Xavier Peralta (autor). Barcelona: 2010.

 

La revolució sense passamuntanyes

Diversos autors. MLP Edicions. Fundació Ferrer i Guàrdia. Barcelona: 2006.

 

La culminación de un viaje: los campamentos asociativos. En Jóvenes y campamentos de verano.

Núm 72. Revista de estudios de juventud. INJUVE Madrid: 2006.

 

Programa educatiu acció escolta 2010

Fabian Mohedano (coord.). Fundació Ferrer i Guàrdia. Barcelona: 2005.

 

Educar en la llibertat des de l'escoltisme

Fabian Mohedano (coord.). Fundació Ferrer i Guàrdia. Barcelona: 2004.

 

 

 

bottom of page